Když jsem koncem minulého roku v literatuře zkoumal různé fotografické postupy, narazil jsem na pojem, který byl pro mě zatím neznámý. Fotogram, jinak zvaný také rayogram, či rayograf (viz. fotograf Man Ray). Fotogramy, které jsem našel na internetu mě tak nakoply, že jsem to musel sám ihned vyzkoušet 🙂

Chcete si to taky zkusit? Pokud máte k dispozici jakýkoliv fotopapír, či film většího formátu (ideálně alespoň listový film 9×12), stačí ve tmě na tento světlocitlivý materiál cokoliv položit, osvítit a hned vyvolat. Pokud si chcete vše předem připravit tak, aby jste ve tmě netápali, položíte si vše na skleněnou destičku, kterou již ve tmě jednoduše položíte na zmiňovaný foto materiál. Vcelku jednoduché a pro experimenty jako stvořené.