Jelikož mě již před léty omrzelo používání konfekčních vývojek, ustalovačů i dalších roztoků potřebných při práci v temné komoře, započal jsem hledání „těch svých“. Co se týče pozitivní vývojky (vývojka na černobílé foto papíry), nejvíce mi sedí tato – Dektol, jinde označovaná jako D-72.

Recepis :
750 ml    voda (ideál destilovaná cca 52°C)
3,1 g        metol
45 g         siřičitan sodný bezvodý
12,2 g      hydrochinon
67,5 g      uhličitan sodný bezvodý
1,9 g        bromid draselný

Po důkladném rozmíchání dolít vodu (opět destilovanou, možno již studenou) do 1L – a máme tzv. „stock“.
Stock naředíme (opět s destilovanou vodou) v poměru 1:2 pro běžné použití – pracovní roztok. Pro teplejší tóny ředíme 1:3 – 1:4 a přimícháme 8 ml 10% roztoku bromidu draselného (na 1L).
Pro větší kontrast ředíme 1:1 a přimícháme 1 ml 10% roztoku bromidu draselného (na 1L).